ORTAK DEĞERLERİMİZ

Kurumsal / Ortak Değerlerimiz

Hep birlikte ve daima “en iyi” için çalışmak

Köklerimizin, geleneklerimizin, bizi biz yapan ortak değerlerimizin en başında birlik olmak ve en iyiyi yapmak için çalışmak gelir. İşimizi tüm çalışanlarımızla hep birlikte ve tutkuyla yapıyoruz. Temel değerlerimizi korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak görevimizdir.

Müşteri odaklılık ve yerel davranabilme

Ürün ve hizmetlerimizi sunarken, müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını iyi anlamayı, yerel özellikleri de gözeterek, kaliteli ve istikrarlı bir şekilde karşılamayı ve koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamayı ilke edindik.

En büyük değerimiz, insan kaynağımız

Sahip olduğumuz insan kaynağımızın gücüyle hedeflerimizin gerçekleşeceğini biliyoruz. Çalışanlarımızın memnuniyetini ve gelişimini ön planda tutuyor ve bunun için kaynak ayırıyoruz. Karşılıklı güven ve saygının hakim olduğu, katılımın ve çeşitliliğin değer gördüğü çalışma ortamları yaratmaya özen gösteriyoruz.

Dürüst çalışma ilkelerine, üstün iş ahlakına uymak ve etik değerlere bağlılık

Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımızla ilişkilerimizde yasalara ve ahlak kurallarına uymayı, adil olmayı, karşılıklı yarar sağlamayı, şeffaflığı, iyi niyet ve anlayışla davranmayı ilke olarak benimsiyoruz.

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini, çalışma kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır. İş kazaları ve meslek hastalıklarına neden olabilecek tehlikeleri en aza indirmek amacıyla güvenli çalışma düzeni ve ortamını sağlamak, çalışanlarımızın farkındalığını arttırmak için kaynak ayırıyoruz.

Farklı bakış açılarına açıklık

Farklı bakış açılarının ve bilgi birikimlerinin harmanlanması yolu ile yeni, yaratıcı fırsatlar yakalanabileceğine ve ekip çalışmasının gücüne inanıyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın ve müşterilerimizin her türlü fikrine ve önerisine değer veriyoruz.

Sürekli öğrenen ve yenilikçi olmak

Çalıştığımız sektörlerdeki gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip ederek en yeni bilgi ve teknolojileri edinmek üzere insan kaynağımıza ve teknolojiye daima yatırım yapıyoruz. Sürekli öğrenen ve kendini yenileyen yapımızı korumak için kaynak yaratıyoruz.

Çevre koruma ve kaynakların akılcı kullanımı

Faaliyetlerimiz sonucunda oluşan çevresel ektilerin kontrol altında tutulmasını sağlayarak savurganlıktan kaçınmaya özen gösteriyoruz.

Sürdürülebilir büyüme

Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluk duyuyoruz. Çevresel, ekonomik ve sosyal sorumluluklarımızı her zaman gözeterek, güçlü iş gücü, altyapı, bilgi, teknoloji ve güven ile sürdürülebilir büyümenin önemine inanıyoruz.