İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Kurumsal / İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

İş yerlerimizde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için aşağıdaki ilkeler doğrultusunda çalışmak temel görev ve sorumluluklarımızdır:

  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymak,
  • Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için çalışanların katılımıyla iş sağlığı ve güvenliği risk analizleri yapmak, koruyucu ve önleyici faaliyetler yürütmek,
  • İş kazası ve meslek hastalıklarına yol açabilecek tehlike kaynaklarını ortadan kaldırmak, güvensiz hareket durumlarını önlemek için sürekli iyileştirme çalışmaları yapmak,
  • İş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması ve uygulamaların standartlaştırılması için yaygınlaştırma çalışmaları ve bilinçlendirme eğitimleri yapmak,
  • Çalışanların, tedarikçi çalışanlarının, ziyaretçilerin ve tüm paydaşların belirlenen kurallara uymalarını sağlamak,

Orakçı Yapı olarak ilgili tüm süreçlerimizi standartlaştırılmış sistematik bir yaklaşımla yönetmeyi, izlemeyi ve sürekli iyileştirmeyi beyan ve taahhüt ederiz.