ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Kurumsal / Çevre Politikamız

Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak için aşağıdaki ilkeler doğrultusunda çalışmak, temel görev ve sorumluluklarımızdır:

  • Çevre ile ilgili yasal düzenlemelere uymak,
  • Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini belirlemek ve yönetmek,
  • Çevresel etkilerimizi izlemek, eğitim ve sürekli iyileştirme çalışmaları yapmak,
  • Faaliyetlerimiz sırasında doğal kaynak ve enerji kullanımını en aza indirmek,
  • Enerji verimliliği yüksek çevre dostu binalar tasarlamak,
  • Çevreyle uyumlu ve uzun ömürlü yapı malzemeleri kullanmak.

Orakçı Yapı olarak bugünün insanına, gelecek kuşaklara ve çevreye karşı sorumluluklarını bilen ve yerine getiren bir kurum olacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.